DCP

Tên khác:

Công thức hóa học: CaHPO4 .2H2O
Cảm quan: Trắng
Đóng gói: 25 kg& 50 kg & 1000 kg
Tiêu chuẩn kỹ thuật:

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG P ≥ 17

Tên sản phẩm:

Dicalcium Phosphate (DCP)

 

 

Công thức phân tử:

( Dạng bột ) P ≥ 17 %

 

CaHPO4 .2H2O

 

 

 

Chỉ tiêu

 

Đơn vị

 

Giới hạn chất lượng

Phosphorus (P)

%

Min 17 %

Calcium (Ca)

%

Min 21 %

 Lead (Pb)

ppm

Max 30 ppm

Asenic (As)

ppm

Max 30 ppm

Fluoride ( F )

%

Max 0.18 %

Cadimium (Cd )

ppm

Max 30 ppm

Phosphorus (P)

%

Max 5 %

Tỷ lệ qua sàng  0.3 mm

%

Min 95 %

Tan trong  axit Citric

%

Min 95 %

Tan trong Ammonium citrate (Petermann )

%

Min 95 %

Tan trong nước ( H2O )

%

 0.2 %

 

 


Ứng dụng:

Bổ sung khoáng vi lượng Ca, P trong TĂCN và phân bón. DCP được áp dụng rộng rãi trong việc cải thiện sản xuất tỷ suất giống lai, tỷ lệ mang thai và tỷ lệ sống sót trong chăn nuôi, nâng cao khả năng chống bệnh dịch hạch, chống dịch bệnh, tiêu chảy…. phòng chống heo, gà xáo trộn khi ăn , giúp tăng trưởng, tăng sản lượng trứng và thịt. DCP cũng là một giải pháp thay thế hoàn hảo của bột xương thịt, bột cá và các bữa ăn bao bột.

© 2019 CÔNG TY CP HÓA CHẤT PHÚC LÂM. All Rights Reserved.