GREENFEED VIETNAM

13/12/2015 | Danh mục: Khách hàng

Thời gian: từ năm
Sản phẩm chính : P2O5
Làm nguyên liệu chủ yếu sản xuất NPK, phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt


Các tin khác


© 2019 CÔNG TY CP HÓA CHẤT PHÚC LÂM. All Rights Reserved.