Sản phẩm

DCP. DẠNG HẠT P18%
Công thức hóa học: CaHPO4.2H2O
Ứng dụng:

DCP (Dicalcium Phosphat – CaHPO4.2H2O) là một loại hóa chất công nghiệp được ứng dụng để bổ sung khoáng vi lượng Ca, P trong thức ăn chăn nuôi và phân bón. DCP...

Xem sản phẩm
Bã Gyps
Công thức hóa học: CaSO4.2H2O
Ứng dụng:

Thạch cao được ứng dụng chủ yếu trong sản xuất xi măng, gạch không nung, vật liệu gia cố nền…giảm chi phí sản xuất, có giá thành rẻ mà vẫn đáp ứng...

Xem sản phẩm
LÂN TRẮNG - HỖN HỢP P2O5
Công thức hóa học: Ca(HPO4)2
Ứng dụng:

Sử dụng trong sản xuất phân bón các loại như NPK, supe lân…tạo ra sản phẩm phân bón có chất lượng tốt, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tăng khả năng...

Xem sản phẩm
DCP DẠNG BỘT
Công thức hóa học: CaHPO4.2H2O
Ứng dụng:

DCP (Dicalcium Phosphat – CaHPO4.2H2O) là một loại hóa chất công nghiệp được ứng dụng để bổ sung khoáng vi lượng Ca, P trong thức ăn chăn nuôi và phân bón. DCP...

Xem sản phẩm
MDCP DẠNG HẠT
Công thức hóa học: Ca(HPO4)2.H2O
Ứng dụng:

MDCP (Monodicalcium Phosphate - Ca(HPO4)2.H2O) dạng hạt (tên thường gọi: MDCP, Mono dicalcium Phosphate) có công dụng: bổ sung khoáng Canxi, Phospho trong thức ăn chăn...

Xem sản phẩm
MCP DẠNG HẠT
Công thức hóa học: Ca(H2PO4)2.H2O
Ứng dụng:

MCP (Monocalcium Phosphate - Ca(H2PO4)2.H2O) dạng hạt (Tên thường gọi: MCP, Monocalcium Phosphate) có công dụng bổ sung khoáng Canxi, Phospho trong thức ăn chăn nuôi,...

Xem sản phẩm
© 2019 CÔNG TY CP HÓA CHẤT PHÚC LÂM. All Rights Reserved.