LÂN TRẮNG - HỖN HỢP P2O5

Tên khác:
Dicalcium phosphate, lân trắng
Công thức hóa học: Ca(HPO4)2
Cảm quan:
Đóng gói: Bao bì
Tiêu chuẩn kỹ thuật:

P2O5 hữu hiệu: 22% Min

Độ ẩm: 13 % Max

Tỷ lệ hạt qua sàng 0.3mm: 95 % Min


Ứng dụng:

Sử dụng trong sản xuất phân bón các loại như NPK, supe lân…tạo ra sản phẩm phân bón có chất lượng tốt, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và tăng năng suất cây trồng.

© 2019 CÔNG TY CP HÓA CHẤT PHÚC LÂM. All Rights Reserved.