MCP DẠNG HẠT

Tên khác:

Công thức hóa học: Ca(H2PO4)2.H2O
Cảm quan:
Đóng gói: Đóng gói: 25 kg & 50 kg & 1000 kg
Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Phosphorus (P): Min 22 %

Calcium (Ca): Min 13 %

 Lead (Pb): Max 12 ppm

Asenic (As): Max 10 ppm

Cadimium (Cd ): Max 20 ppm

Fluoride ( F ): Max 0.18 %

Phosphorus (P): Max 5 %

Tỷ lệ hạt từ 0.3 đến 1.4, 2.0, 3.0 mm: Min 95 %

Tan trong  axit Citric: Min 95 %

Tan trong Ammonium citrate (Petermann ): Min 95 %

Độ không tan trong axit (silica): Min 1.0 %


Ứng dụng:

MCP (Monocalcium Phosphate - Ca(H2PO4)2.H2O) dạng hạt (Tên thường gọi: MCP, Monocalcium Phosphate) có công dụng bổ sung khoáng Canxi, Phospho trong thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản. Ứng dụng dùng trong ngành chăn nuôi, thú y, thủy sản, phân bón…

© 2019 CÔNG TY CP HÓA CHẤT PHÚC LÂM. All Rights Reserved.