MDCP DẠNG HẠT

Tên khác:

Công thức hóa học: Ca(HPO4)2.H2O
Cảm quan:
Đóng gói: Đóng gói: 25 kg & 50 kg & 1000 kg
Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Phosphorus (P): Min 22 %

Calcium (Ca): Min 13 %

 Lead (Pb): Max 12 ppm

Asenic (As): Max 10 ppm

Cadimium (Cd ): Max 20 ppm

Fluoride ( F ): Max 0.18 %

Phosphorus (P): Max 4 %

Tỷ lệ hạt từ 0.3 đến 1.4, 2.0, 3.0 mm: Min 95 %

Tan trong  axit Citric: Min 95 %

Tan trong Ammonium citrate (Petermann ): Min 95 %

Độ không tan trong axit (silica): Min 1.0 %

 

 


Ứng dụng:

MDCP (Monodicalcium Phosphate - Ca(HPO4)2.H2O) dạng hạt (tên thường gọiMDCP, Mono dicalcium Phosphate) có công dụng: bổ sung khoáng Canxi, Phospho trong thức ăn chăn nuôi, thức ăn và được ứng dụng dùng trong ngành chăn nuôi, thú y, thủy sản, phân bón…

© 2019 CÔNG TY CP HÓA CHẤT PHÚC LÂM. All Rights Reserved.